CHỌN KỲ TUYỂN SINH

Mầm non
Tuyển sinh Mầm Non các trường công lập (Kỳ Tuyển sinh chính thức)
Từ ngày 03/07/2023 đến 22/07/2023

Lớp 1
Tuyển sinh vào lớp 1 các trường công lập (Kỳ tuyển sinh chính thức)
Từ ngày 10/07/2023 đến 22/07/2023

Lớp 6
Tuyển sinh vào lớp 6 các trường công lập (Kỳ tuyển sinh chính thức)
Từ ngày 10/07/2023 đến 22/07/2023